J Thomas Duke Photography | Bull Bash 2011 | Photo 1